Doczyszczanie posadzek odbywa się przy użyciu maszyny szorującej oraz odpowiednio dobranej chemii do rodzaju posadzki. Doczyszczamy posadzki z PCV, płytek i betonu.

Przed:                          Po: